Nieuw Bestuur !!!

logo-TVW correctOp 25 maart 2019 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er was een grootte opkomst.

Mark Verhaegen opende de vergadering. Op deze avond werden de gebruikelijke agendapunten behandeld. Eén van de agendapunten van deze avond was de bestuursverkiezing. Het zittende bestuur is afgetreden en op deze avond is het nieuw bestuur gekozen door de leden van de algemene ledenvergadering.  Het oude bestuur werd bedankt met een leuke attentie. Het nieuwe bestuur gaat de schouders zetten onder TVWEERT.

Dit jaar zal vooral ingezet worden op "basis op orde".Bestuursleden

Voorzitter : Carla Opheij

Penningmeester: Sascha Peeters

Secretaris : Annemieke Nies

De andere bestuursleden zijn Ilona Raemaekers, Marcel Raemaekers, Carlo Reintjes, Yolanda Brouns, Falco Wijnhoven en Martin Houben


Foto bestuur 
Mark Verhaegen (oud voorzitter) – Carla Opheij (Nieuwe voorzitter)

Overhandiging voorzittershamer
Hoofdsponsor:
Saelmans